Avioerot ja huoltajuuskiistat

Yhteisen elämän päättyessä eroon

Välillä puolisoiden välinen yhteiselo ei enää suju halutulla tavalla ja halutaan hakea avioeroa. Avioeroon voidaan hakeutua joko yhden tai molempien puolisoiden päätöksestä. Avioero on raskas prosessi, joka jaetaan kahteen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen hakemuksen jälkeen seuraa kuuden kuukauden pituinen harkinta-aika, jonka jälkeen avioero voidaan myöntää. Toisen vaiheen hakemus, niin sanottu lopullinen avioerohakemus jätetään ensimmäisen vaiheen jälkeen, puolen vuoden sisällä ensimmäisen vaiheen umpeutumisesta.


Mikäli puolisot ovat asuneet keskeytyksettä erillään kaksi viimeistä vuotta, ei erillistä harkinta-aikaa tarvita. Perheväkivaltatapauksissa tai muissa kestämättömissä tilanteissa käräjäoikeus voi määrätä toisen puolison välittömästi häädön uhalla muuttamaan pois yhteisestä kodista. Jotta molempi osapuoli saa oikeudenmukaista kohtelua, on asian hoitaminen parasta antaa ammattilaisen käsiin.


Avioeroihin liittyy omaisuudenjakojen lisäksi usein myös huoltajuuskiistoja, kun eroperheessä on lapsia. Hoidan myös huoltajuuteen liittyvät kiistat yli 30 vuoden kokemuksella. Huoltajuuskiistat liittyvät yleensä lasten asumiseen, huoltoon ja elatusapuun sekä tapaamisoikeuksiin. Pääsääntöisesti vanhemmille uskotaan lasten yhteishuoltajuus. Jos vanhempien välit ovat niin riitaiset, että lapsia koskevia päätöksiä ei kyetä yhdessä tekemään, määrätään lasten yksinhuoltajuus sille vanhemmalle, jonka kanssa lapset asuvat.

Ota minuun yhteyttä, mikäli tarvitset ammattilaisen apua avioeroon tai huoltajuuteen liittyvissä asioissa.