Perheoikeuspalvelut Raisiossa 

Käänny puoleeni, kun tarvitset apua perheoikeudellisissa asioissa

Perheoikeus on yksityisoikeuden haara. Perheoikeus sisältää niin aviopuolisoiden kuin lasten ja vanhempien välisiä suhteita koskevan lainsäädännön. Laajempaan perheoikeuteen voidaan lukea kuuluvaksi myös perintöoikeus.


Tarjoamiani perheoikeuspalveluita ovat esimerkiksi lasten huoltoon ja elatusapuun sekä tapaamisoikeuksiin liittyvät palvelut, edunvalvontavaltuutukset, avioehdot, isyysselvitykset, lahjakirjat, perunkirjoitukset, ositukset ja omaisuusjärjestelyt.


Perheoikeudelliset asiat on hyvä selvittää ammattilaisen avustamana, jolloin jokainen osapuoli otetaan oikeudenmukaisesti huomioon. Tämän ansiosta säästytään mahdollisilta riidoilta.

Ota minuun rohkeasti yhteyttä perheoikeuspalveluihin liittyvissä kysymyksissä.