Testamentit ja perintöasiat Raisiossa

Laadin testamentit ja selvitän perintöasiat Raision alueella

Testamentin eli jälkisäädöksen avulla henkilö ilmoittaa tahtonsa omaisuuttaan koskevissa asioissa kuolemansa jälkeen. Testamentin avulla henkilö voi jättää esimerkiksi osan omaisuudestaan muulle kuin lähisukulaiselle, kuten haluamalleen säätiölle. Rintaperillisillä on aina oikeus lakiosaan perinnöstä, joten perittävä ei voi kokonaan sivuuttaa perillisiään testamentilla.


Muita perintöön liittyviä asioita testamentin lisäksi ovat perunkirjoitukset, perinnönjaot ja pesänselvitykset. Suomessa perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta, jonka jälkeen pesä selvitetään ja suoritetaan mahdollinen ositus. Tämän jälkeen perinnönjako voidaan suorittaa joko perillisten välisellä sopimuksella sovintojakona tai käräjäoikeuden määräämänä toimitusjakona, mikäli perilliset eivät pääse perinnöstä yhteisymmärrykseen. Perinnöstä, joka ylittää 20 000 euron suuruuden, on maksettava perintöveroa.


Perintöasioissa kannattaa hyödyntää asianajajan ammattitaitoa, jotta mahdollisilta erimielisyyksiltä vältytään.


Haluatko kysyä jotain testamentin laatimiseen tai perintöasioihin liittyen?

Ota rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan yhdessä asiasi kuntoon.